/script> -->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מותג ברנסון האיכותי מייצג מבחר דגמי טרקטורים החל מ 25 כ"ס ועד ל-78 כ"ס. היתרון הייחודי שמציג הברנסון הינו היכולת לבצע את מרבית עבודות המטע בצריכת דלק נמוכה. טרקטורים מסוג זה מיועדים בעיקר לעבודות גינון שונות, גרירת הגליות ועבודות להוצאת מיכלי פרי וריסוסי עשבייה. ניתן להזמין את מירב הדגמים עם מעמיסים קדמיים ומזלגות העמסה. והמחירים - ללא תחרות !