/script> -->
 
 
 
 
 
 
 
 

מלגזה דיזל H2.0-3.0 XT

 
 
 • כושר הרמה: 2.0- 2.5- 3.0 טון
 • רדיוס סיבוב: 2324 - 2178 מ"מ
 • אורך לפנים קלשונים : 2696 - 2528 מ"מ
 • רוחב: 1206 - 1140 מ"מ
 • מהירות נסיעה: 17.3 – 20 קמ"ש
 • מנוע YANMAR 2.6L
 • 3.1 ליטר סולר לשעת עבודה
 • מהירות ההרמה – 0.66 מ'/שניה
 • מהירות ההורדה – 0.59 מ'/שניה
 • מנועי שריפה, דיזל או גז לפי תקן אירופי לדרגה נמוכה ביותר לזיהום
 • סרן קדמי מתקדם להוצאות אחזקה נמוכות ביותר
 • טווח טיפולים כל 500 שעות עבודה
 • בקרת תצוגה ודיווח תקלות למפעיל
 • מערכת יציבות מתקדמת למניעת התהפכות
 • מבחר תרנים עם שדה ראייה מורחב לעבודות שינוע מגוונות
 • אפשרות לדגם עם קבינה סגורה
 
 
 
 
 
מלגזה דיזל H2.0-3.0 XT