/script> -->
 
 
 
 
 
 
 
 

עגלת משטחים ידנית

 
 
  • עגלת המשטחים האיכותית ביותר בשוק
  • מהירות הרמה זריזה (10 הנפות לגובה מקסימאלי)
  • גלגלים מפולאסטר או גומי (לפי הזמנה)
  • משקל מקסימאלי 2.5 טון
 
 
 
 
 
עגלת משטחים ידנית