דוד צ'פניק ובניו בע"מ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
077-3336589
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

​MRT 2540 PRIVILEGE

 
 

גובה הרמה: 24.60

משקל הרמה מקסימאלי: 5 טון

מנוע פרקינס 150 כ''ס

בלמית טבולים בשמן

מייצבים ביציאה מהירה

קבינה מפוארת: חלונות חשמל, רדיו דיסק, מזגן מקורי, מתקני אחסנה ועוד

אופציה לחיבורים מהירים לבמה, כף, מזלג, גי'ב, כננת ועוד