/script> -->
 
 
 
 
 
 
 
 

טרקטור מקורמיק סדרה BMAX

 
 
  • מנוע פרקינס 4 צילנדר טורבו - טיר 3
  • הספק לפי דגם: 90 -100 - 105 כוחות סוס
  • 12 הילוכים קדימה\אחורה
  • הילוך זחילה כאופציה
  • ממסרה חדשנית וייחודית לדגם
 
 
 
 
 
טרקטור מקורמיק סדרה BMAX