דוד צ'פניק ובניו בע"מ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
077-3336589
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SNAKE COMPACT 2311

 
 

שליפה טלסקופית

גובה עבודה מקסימאלי 22.8 מטר
כושר הרמה 200 ק"ג
שליפה אופקית 11.8 מטר
יחידת שליטה הידראולית
מייצבים דגם A
 
 
 
 
 
SNAKE COMPACT 2311