/script> -->
 
 
 
 
 
 
 
 

טרקטור לנדיני סדרה 4

 
 
  • סדרה בעלת 2 דגמים עיקריים
  • כוחות סוס: 90 - 100
  • מנוע דויטץ: ירוק טיר 4
  • כושר הרמה בזרועות עד 3,900 ק''ג
  • תמסורת: חשמלית-הידראולית
  • 32 הילוכים קדמיה 32 הילכים אחורה
  • מהירות מירבית: 40 קמ"ש
  • זווית היגוי: 55 מעלות
  • המפעיל יושב על פלטפורמה משוככת המפחיתה רעשים
  • אופציה לקבינה סגורה מאובזרת עם מערכת מיזוג טרופית
 
 
 
 
 
 טרקטור לנדיני סדרה 4