מלגזת דיזל MSI 40 \ 50

 
 

מלגזת שדה עם צמיגים מלאים

כושר הרמה: 4.0 טון - 5.0 טון

מרכז כובד: 500 \ 600 מ"מ

ממסרה: הידרוסטטית

גובה תורן סטנדרטי: 3.70 מטר

מנוע: קובוטה - טיר 5 - 74 כ"ס

הנעה: 4x2