מלקטת הזמנות לגובה K1.0H

 
 
  • כושר הרמה מרבי: 1,000 ק''ג
  • גובה הרמה מירבי: 8,895 מ"מ
  • גובה פלטפורמה: 9145 מ"מ
  • רוחב כללי: 1400מ"מ
  • רוחב מעבר: 1,100 מ"מ
  • מצבר: 48 וולט