מלגזת דיזל MSI 20 \ 35

 
 

מלגזת שדה עם צמיגים מלאים

כושר הרמה: 2.0 טון - 3.5 טון

מרכז כובד: 500 מ"מ

ממסרה: הידרוסטטית

גובה תורן סטנדרטי: 3.70 מטר

מנוע: קובוטה - טיר 5 - 50

הנעה: 4x2