/script> -->
 
 
 
 
 
 
 
 

כלי גובה לתמרים - ריקיליפט

 
 
חברת דוד צ'פניק ובניו גאה להציג את ריקי-ליפט; כלי טלסקופי מתקדם שפותח במיוחד כדי לתת מענה מושלם לדרישות עובדי ענף התמרים בארץ. הכלי פותח בשיתוף פעולה עם חברת MAGNI מאיטליה אשר מייצרת את הכלים תחת תקני עבודה מחמירים ביותר. הדגמים הזמינים הינם בגובה עבודה של 18, 15 ו13 מטר גובה בהנעה של 4×2 ו4×4 .


 
 
 
 
 
 
 
 
 
RICKILIFT 18
 
 
 
 
 
 
RICKILIFT 15
 
 
 
 
 
 
RICKILIFT 13