077-3336589
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דוד צ'פניק ובניו בע"מ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact us
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

David Czapnik & Sons

Since 1973 David Czapnik & Sons is leading in marketing industrial and agricultural machines in Israel;
The company represents a range of tractors, forklifts and building equipment from world class brands
Also dealing with previously owned machines and rentals.
 
 
 
 

Forklift Brands

 
Forklift Brands

Tractor Brands

 
Tractor Brands

Vehicle Mounted Cranes

 
Vehicle Mounted Cranes

Additional Brands

 
Additional Brands
 
 
 
 
Our customers