/script> -->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מגוון רחב של מעמיסים טלסקופיים מבית מניטו; המתקדמים בעולם לעבודות העמסה, חפירה והרמת מטענים מכל סוג. מעמיס טלסקופי מתפקד כמו מלגזת שדה רגילה, אך למעשה הוא משמש יותר על תקן מנוף מאשר מלגזה. בקצה זרוע ההרמה ניתן לחבר אלמנטים שונים, בהתאם לצורכי המפעיל כגון סל הרמה, קלשונים, משטחים שונים ועוד. כמו כן, המעמיסים של מניטו ידועים ככלים חזקים ואמינים במיוחד לעבודות חקלאיות קשות ברפת ובמושב.