REVOLUTION - שמנים לצ.מ.ה

 
 

שמני REVOLUTION - מגוון רחב של שמנים ייעודיים לכלי צ.מ.ה במחירים מפתיעים !

  • שמן ממסרה TD
  • שמן הידראולי Z46
  • שמן גיר אוטומט
  • שמן דיפרנציאל 85-140
  • שמן מנוע 15W40 CJ4
  • שמן רב תכליתי


 
 
 
 
 
  REVOLUTION - שמנים לצ.מ.ה